Technologia

Porównanie metod - podstawowe parametry

PLAZMA

LASER

STRUMIEŃ WODY

Narzędzie tnące

plazma

promień lasera

strumień wody

Materiały cięte

metale żelazne
i nieżelazne

szerokie spektrum, za
wyjątkiem materiałów o
wysokim współczynniku
odbicia światła

wszystkie materiały

Metoda cięcia

cięcie na gorąco

cięcie na gorąco

cięcie na zimno

Wpływ metody cięcia na materiał

szeroka strefa
wpływu ciepła

wąska strefa wpływu ciepła

brak oddziaływania
cieplnego

Obróbka na gotowo

dostateczna

bardzo dobra

bardzo dobra

Odchylenia od
prostopadłości cięcia

bardzo duże

średnie

małe i średnie

Grubości materiału

średnie i duże grubości

małe i średnie grubości

małe, średnie i duże grubości

Wielkość wycinanego detalu

duża

mała i duża

mała i duża

Wycinane kształty

proste

skomplikowane

skomplikowane

Zdolność cięcia
materiałów pokrytych rdzą i zgorzeliną

dobra

dostateczna

bardzo dobra

Zapytaj
o wycenę
i ofertę